Bestuur

Voorzitter:   
J.M.Touwslager    telnr 0653-289529

Secretaris:  
R v.d.Schaaf         telnr 0517-532880

Penningmeester:  
J.Hibma                telnr 0517-234856

algemeen: 
H.Hilarides           telnr 06-20898740

Algemeen  
H.V.Slagteren       telnr 0619996189e-mail adres WBE De Marne: wbe.demarne@gmail.com

contributie is 22,- euro per jaar over te maken op rekening van:

Wbe de Marne nr NL39 RABO 0119399660.

onder vermelding van u naam.


Nieuwsbrief en Web-site J.M.TouwslagerDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.