Verslag na jaarsvergadering 15-11-2018

Dhr v IJs neemt naar 18.5jaar afscheid als voorzitter.

Op donderdag avond 15-11-2018 stond de na -jaarvergadering van Wbe de Marne op de agenda. Om stipt 2000hr opende de voorzitter Dhr. v.IJs de vergadering er was een grote opkomst en of dit met de agenda te maken had of met de gastspreker zal een raadsel blijven.

Dhr. v IJs heet iedereen en een warm welkom en in een rap tempo wordt er door de agenda gegaan de commissies van het ree-wild en vossen, lichten het afgelopen jaar duidelijk en helder toe. Uit de reewild commissie wordt er nog gevraagd of er leden zijn die zich willen opgeven voor de cursus drone pilot zodat er volgend jaar meerdere mensen zijn die de drone kunnen bedienen en gelukkig zijn de eerste aanmeldingen al binnen. Verder blijken er niet veel vragen te zijn over hun verslagen. Beide commissies worden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Ook wordt er gesproken over een nieuw op te richten fauna commissie er blijkt uit de leden nog niet veel animo om hier in plaats te nemen maar wij hopen hier in voorjaar op terug te komen.

De financiën worden doorgenomen en helaas zijn er toch nog aantal leden die nog niet betaald hebben. Deze leden krijgen in december de mogelijk om alles wat openstaat te betalen en anders gaan ze per 1-1-2019 van de ledenlijst. Dit zou consequenties kunnen hebben bij aanvraag van de nieuwe jachtakte. Verder waren er op het werk van Jelle geen op of aanmerkingen en Jelle wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet.

En dan komen we bij het punt 10 op de agenda  het aftreden van de huidige voorzitter      Dhr. J.v.IJs. Begin dit jaar heeft hij aangegeven dat hij naar 18.5jaar de voorzittershamer wilde overgeven. Het bestuur heeft gelukkig snel nadat Dhr. IJs aangegeven had te willen stoppen binnen hun bestuur een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van                Dhr. J.M.Touwslager.  Nadat als laatste taak van Dhr.v IJs, het aanstellen van de nieuwe voorzitter was en het overgeven van de voorzittershamer heeft Dhr J.M.Touwslager de vergadering opnieuw geopend en uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van Dhr J.v IJs als verassing waren zijn kinderen deze avond ook aanwezig.

   (dochter Berber met Johannes van IJs.)

 

Nogmaals werd benadrukt  de liefde en de passie voor de natuur en wat er in al die jaren allemaal gerealiseerd is.  Als dank heeft hij een herinnering bord gekregen voor aan de muur en is hij door de vereniging benoemd tot erelid van WBE de Marne.

 Wij hopen dan ook dat Dhr J.v.IJs in de toekomst doormiddel van lezingen zijn passie nog vele jaren gaat over brengen op de jeugd. De nieuwe voorzitter benadrukte dat de vereniging van iedereen is en samenwerken hoog in het vaandel moet staan. Dat is iets waar het huidige bestuur zich gaat voor inzetten.  

Nadat er onder het genot van een drankje, even was gepauzeerd. Was het hierna het woord aan Dhr. B.v.d.Veen van de KNJV. Tevens is hij de regiomanager van de provincie. En zelf ook gepassioneerd jager.  Zijn verhaal over "de jacht anno 2018” werd aandachtig aangehoord en wij zijn dan ook zeer dankbaar dat Dhr. B.v.d.Veen aanwezig wilde zijn als gastpreker deze avond. Wij vonden het zeer aangenaam dat we ook een inkijk hebben gekregen wat bijvoorbeeld een regiomanager allemaal doet voor jagend Nederland.

Een belangrijk punt uit zijn lezing willen wij er graag uit halen ”Halen en Brengen” de rode draad door de lezing van Dhr B.v.d.Veen. Wat ons betreft mag daar nog wel een volgend woord aan toegevoegd worden om de zin in deze vorm uit te dragen.

"Halen en Brengen maar ook zeker elkaar iets  Gunnen”

Wij bedanken het dorpshuis te Schettens voor hun gastvrijheid en hopen in de toekomst weer gebruik te kunnen maken van jullie diensten. Verder iedereen bedankt die de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn en nog een dank aan Dhr B.v.d.Veen voor zijn duidelijke verhaal dat werd door ons zeer gewaardeerd.

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.