SAMF (Stichting Afhandelen en monitoring fauna-aanrijdingen)


Bel direct de politie 0900-8844

Over SAMF

Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen

Borden langs de weg waarschuwen voor wild dat de weg kan oversteken. Deze stichting heeft tot doel om in samenwerking met de politie en met behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat hulp te bieden bij een aanrijding met in het wild levende dieren. Het werkgebied omvat de gehele provincie Noord Brabant.

Een aanrijding met een in het wild levend dier: Bel de Politie 0900-8844

Jaarlijks worden er in Noord Brabant ongeveer 1000 in het wild levende (grote) zoogdieren het slachtoffer van een verkeersongeval. Voornamelijk gaat het over reeën, een enkele keer wilde zwijnen of een hert. Ook dassen, vossen en marters worden regelmatig dood gereden.

ree op de weg na aanrijding.

Bij een aanrijding met een in het wild leven dier wordt vaak de meldkamer van de politie gebeld, soms de meldkamer van de dierenambulance. Het zijn beschermde diersoorten die niet zomaar door iedereen mogen worden meegenomen. Daarom brengt de meldkamer een coördinator van Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF) op de hoogte van de aanrijding. De coördinator van SAMF zet de melding direct door naar een deskundige faunabeheerder. Deze faunabeheerder gaat ter plaatse en zorgt voor het aangereden dier. Hij beoordeeld een eventueel nog levend dier. Hij beslist dan of het dier nog goede levenskansen heeft. Hij beschikt over een speciale vergunning om het dier te mogen vervoeren, of wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat, het dier uit het lijden te verlossen.

Wanneer er een aanrijding heeft plaats gevonden waarbij het dier levend, maar vermoedelijk flink gewond is weggevlucht, kan hij een speciaal daarvoor getrainde hond naar de plaats van de aanrijding laten komen. De hond kan gewonde dieren opsporen waarmee wordt voorkomen dat het dier lange tijd lijdt en alsnog een ellendige dood sterft.

Het werkgebied van de SAMF beslaat de gehele provincie Noord Brabant. Daarbij ontfermt SAMF zich over het gewonde of dode dier en zorgt voor het vastleggen van het incident in een registratie systeem. Het verzamelen van gegevens over verkeersslachtoffers van in het wild levende dieren heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in frequentie en plaats van de aanrijdingen. Daardoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden en in de toekomst mogelijke aanrijdingen, slachtoffers en schade voorkomen.

Wat moet u doen bij een aanrijding met een ree, wild zwijn, hert, das of vos?

 • Let op uw eigen veiligheid
 • Bel direct de politie 0900-8844
 • Ook als het dier niet op zijn plaats blijft liggen
 • Geef de plaats van de aanrijding zo precies mogelijk door ( hectometer paaltje, huisnummer, tussen kruisende wegen)
 • Blijft wachten tot politie of faunabeheerder ter plaatse is.
De Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen is ANBI erkend.

Tips fauna-aanrijding

Tips om een aanrijding te voorkomen.
 • Matig uw snelheid in het bijzonder in de ochtend- en avondschemering en op wegen door een bosgebied.
 • Bij een snelheid van 60 km per uur bent u in de gelegenheid nog tijdig te stoppen en kan een dier u vaak nog ontwijken.
 • Vaak volgen er nog meer dieren achter de eerste.
 • Wijk niet uit, zeker niet als er bomen langs de weg staan.
Wat moet u niet doen?
 • Rij niet door, u bent verplicht de aanrijding te melden en te wachten.
 • Laat het dier met rust, eventueel kunt u het aan de kant van de weg leggen.
 • Bel niet met de Dierenambulance maar met de politie. De Dierenambulance komt niet voor in het wild levende dode of gewonde dieren. In het wild levende dieren die gewond zijn kunnen zelden gerevalideerd worden.
 • Neem het aangereden dier nooit mee. Geef het ook niet aan derden. U bent strafbaar! Het zijn beschermde dieren en de Flora & Faunawet staat dit niet toe. Alleen de opgeroepen faunabeheerder is bevoegd het dier te vervoeren.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.